Президентът

Функциите на Президента съвсем не са представителни. В правомощията му влизат ред възможности, чрез които е възможно да се въздейства пряко върху обстоятелствата и в полза на народа. Като започнете от възможностите да свиква парламента, да съставя служебните кабинети, да променя Конституцията, и завършите с факта, че може да подписва международни договори. Най-важното, което Президентът има обаче е трибуната - възможността да бъде гласът на народа, да говори от името на хората и по-този начин да им бъде полезен. Затова е нужно за Президент да бъде избран човек, който може да изпълни със смисъл тази институция. Не, както досегашните държавни глави - да остане просто едно име в статистиката.