Партиите

Политическата система у нас е изчерпана във вида си. Партиите нямат програми, идеологии, цели. Единствената им цел се е превърнала властта и ресурсите, които носи властта - било то финансови потоци, комисионни, назначаване на "наши хора" в администрацията или само субсидии. Съществуват политически субекти, които в целото си съществуване като такива, не са извършили нито едно действие в полза на хората, на обществото. Нямат стратегия, нямат посока, но имат банкови сметки. Сигурен съм, че животът "ден за ден" на политическата система е изхабен. Напрежението в обществото вече е видно с просто око и може да се разреже с нож. Очевидно е, че този модел не работи, а ежедневно допринася за унижаването на българите.