КООРДИНАТОРИ НА НАЦИОНАЛНО ОСВОБОДИТЕЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА

Включи сеДарения
Национални координатори   08777 20 200
Област София - град Биляна Маринова 0878 499 878
Софийска област Цветелина Лучкова 0878 752 878
Област Перник Наталия Петрова 0878 878 422
Област Кюстендил Калоян Петров 0878 878 625
Област Благоевград Петрана Михайлова 0878 631 878
Област Ловеч Силвия Костадинова 0878 878 268
Област Плевен                Деница Катронска 0878 419 878
Област Враца Емил Диковски 0878 878 264
Област Монтана Светослав Петров 0879 878 980
Област Видин  Петя Диковски 0878 878 246
Област Велико Търново Елка Кукова 0878 861 878
Град Павликени Нели Ангелова 0888 972 848
Град Полски Тръмбеш Емилия Георгиева 0877 273 007
Град Горна оряховица Иванка Камбурова 0877 808 516
Град Елена Марияна Донкова 0889 769 173
Област Бургас Диляна Маринчева 0878 528 878
Общини Айтос, Руен Калинка Славова 0878 878 449
Общини Поморие, Несебър Огнян Цонев 0878 411 878
Област Варна Стеляна Иванова 0878 878 489
Област Габрово Мария Митева                0878 878 386
Област Кърджали Иван Кадънков 0878 878 469
Област Пловдив Тихомир Иванов 0887 429 684
Област Разград Даниела Кушкова 0878 878 682
Област Търговище Грета Минчева                0878 878 094
Област Русе Вихрен Бухов, Елка Димитрова 0878 468 878
Област Сливен Недко Жечев 0878 665 878
Област Ямбол Даниела Кирязова 0878 439 878
Област Стара Загора Мария Вълчева 0878 878 185
Област Добрич Галина Николова 0878 878 189
Област Хасково Златко Костов 0878 878 184
Област Шумен Наталия Тодорова 0878 878 684
Област Смолян Иван Кадънков 0878 878 469
Област Силистра Цветомир Главчев 0877 174 878